Snížení počtu účastníků

Výsledky soutěže budou zveřejněny po skončení soutěže cca 24.9.2018. Datum bude aktualizován dle skutečného termínu hodnoticího zasedání poroty.

Informace o průběhu užší soutěže o návrh

V řádném termínu do 23. července zaslalo svá portfolia s žádostí o účast v soutěži celkem 14 uchazečů o zakázku.

Dne 25. července zasedala odborná porota, která předložená portfolia posoudila a doporučila zadavateli vyzvat šest uchazečů ke zpracování soutěžního návrhu. Odborná porota složená z předních architektů (Václav Aulický, Lukáš Ehl, Jan Pešta), mostních inženýrů (Jan L. Vítek – předseda, Milan Komínek) i zástupců Městského úřadu v Nymburce (starosta Pavel Fojtík, místostarostové Adriena Gabrielová a Jan Ritter, zastupitelé Pavel Novák a Marek Velechovský a městský architekt Jan Němec) zasedla 25. července a posuzovala 14 doručených portfolií jednotlivých uchazečů obsahujícími prezentace jejich realizovaných i nerealizovaných staveb. Mezi uchazeči se objevili jak čeští architekti a inženýři, tak zahraniční firmy. Po obsáhlé diskusi o obsahu jednotlivých žádostí o účast se porota shodla, že byla soutěž obeslána portfolii s vysokou úrovní předložených prací, u nichž se projevovalo široké spektrum odlišných přístupů – konstrukčních a architektonických řešení, při použití různých druhů materiálů. Z předložených žádostí pak vybrala šest uchazečů, kteří představili referenční práce vysoké architektonické a stavebně-technické kvality a nejlépe odpovídaly předmětu zakázky. Porota je přesvědčena, že jsou tito uchazeči schopni zpracovat vynikající návrhy nové lávky přes Labe v Nymburce. Rada města Nymburk potvrdila usnesením z 26. srpna výběr poroty a vyzvala ke zpracování soutěžního návrhu těchto šest uchazečů:

  • Stráský, Hustý a partneři, s. r. o. – prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
  • Link projekt, s. r. o. – Ing. Petr Damek
  • EXCON, a. s. – Ing. Martin Kovář, Ing. Vladimír Janata
  • Autorská společnost doc. Ing. arch. Patrik Kotas a Ing. arch. Alena Mocová, Ph.D.
  • NOVÁK & PARTNER, s. r. o. – Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt, Petra Kopková, Ing. Lukáš Vráblík, Ing. František Hanuš
  • Pontex, spol. s r. o., KMS Architects, spol. s r. o. – Ing. Milan Kalný, prof. akad. arch. Petr Keil

Rada města Nymburk odsouhlasila 26. července 2018 výzvu vybraným šesti uchazečům, kteří mají zpracovat novou podobu budoucí lávky a zároveň schválila výběrové řízení na zhotovitele, který má realizovat demolici současné lávky.

Soutěžní návrh by měli vyzvaní uchazeči doručit do 11. září 2018. Zasedání poroty je plánováno na 14.9.2018.