Soutěžní podklady

Zájemce o účast v soutěži se převzetím podkladů zavazuje používat předaná data výhradně pro účel této soutěže, nevydávat je dalším zájemcům a zabezpečit data proti zneužití třetí osobou.

Aktuální nové fotografie pro zákres soutěžního návrhu jsou ke stažení ZDE.

Místa záběru – pozemní fotografie:

použitá ohnisková vzdálenost: 46mm (fullframe fotoaparát Canon 5D MarkIII)

objektiv: Canon EF24-70/2,8L USM

poloha: https://mapy.cz/s/2Ytfq

výška: 1,7m nad úrovní cyklostezky

Místa záběru – dron:

použitá ohnisková vzdálenost: 8.8 mm (ekvivalent 24 mm k fullframe fotoaparátům)

objektiv: instalovaný na DJI Phantom 4 Pro Plus

poloha: 50°10’55.640″N, 15°2’22.870″E

výška: cca 28m nad hladinou Labe/25m nad úrovní cyklostezky u Labe

Ke stažení: Soutěžní podmínky ZDE a  Soutěžní podklady ZDE

Seznam poskytovaných soutěžních podkladů

P01 Stavební program
P02 Řešené území a širší vztahy
P03 Podklad pro návrh – řez územím s vyznačením limitů – podklad pro návrh *.pdf, *.dwg
P04 Podklad pro návrh – situace, geodetické zaměření s vrstevnicemi na podkladu katastrální mapy atd. *.dwg *.pdf
P05 Mapové podklady řešeného území

  • P05.1 Dopravní schéma
  • P05.2 Schéma propojení pěší a cyklodopravy
  • P05.3 Katastrální mapa
  • P05.4 Inženýrské sítě
  • P05.5 Významné cíle – budovy
  • P05.6 Záplavové území Q 100
  • P05.7 Majetkoprávní vztahy

P06 Územní plán
P07 Ortofotomapa
P08 Fotodokumentace současného stavu území
P09 Fotografie pro zákres
P10 Historické souvislosti, popis stávajícího i výhled plánovaného přemostění řeky Labe
P11 Projektová dokumentace stávající lávky – část pilíře (scan části dokumentace z roku 1984)
P12 Studie prostoru Eliška, Nymburk
P13 Stanoviska DOSS a dalších orgánů (Povodí Labe, NPÚ, SEK)
P14 Uzavřená lávka v Nymburce – sociálně-antropologický výzkum, březen-červen 2018
P15 Potvrzení o regulérnosti vydané ČKA
P16 Přílohy soutěžních podmínek PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST

  • P16.1 vzor portfolia
  • P16.2 vzory čestných prohlášení o splnění podmínek – k žádosti o účast

P17 Přílohy soutěžních podmínek PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE O NÁVRH
P17.1 vzory čestných prohlášení – pro vyzvané účastníky
P17.2 vzor bilanční tabulky
P17.3 vzor textové zprávy
P17.4 vzor grafického uspořádání panelů 1 až 4