Porota

Nezávislí členové soutěžní poroty – řádní

architekti

 • Doc. Ing. Arch. Václav Aulický
 • Ing. arch. Lukáš Ehl

mostní inženýři

 • Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. – předseda poroty
 • Ing. Milan Komínek

náhradníci řádných nezávislých porotců

 • Ing. arch. Jan Pešta, památková péče
 • Dr. Ing. Petr Vítek, statik

Závislí členové soutěžní poroty – řádní

 • PhDr. Pavel Fojtík, starosta
 • Ing. arch. Jan Ritter ml., místostarosta
 • Pavel Novák, zastupitel

náhradníci závislých porotců

 • Ing. arch. Jan Němec, městský architekt
 • Mgr. Adriena Gabrielová, místostarostka
 • Ing. Marek Velechovský, zastupitel
 • Ing. Tomáš Mach, Ph.D., zastupitel
 • Stanislav Bohuslav, zastupitel

Přizvaní odborníci

 • Ing. Aleš Krška, Povodí Labe
 • Ing. Marek Mejzr, dopravní specialista
 • Ing. Jan Jiráň, Státní plavební správa
 • ing. arch. Alena Rákosníková, Národní památkový ústav
 • Bc. Olaf Zuckerstein, rozpočet
 • Ing. Marie Kusovská, odbor výstavby, MěÚ Nymburk
 • Mgr. Renata Vančurová, odbor školství, kultury a památkové péče, MěÚ Nymburk
 • Ing. Jiří Konhefr, odbor správy městského majetku, MěÚ Nymburk
 • Ing. Bohumil Klicpera, odbor rozvoje a investic
 • Ing. arch. Jan Ritter st., místní znalec