Otázky a odpovědi

Otázky k soutěži posílejte na adresu dotazy@soutez-lavka-nymburk.cz .

Odpověď naleznete na této stránce.

Doplnění soutěžních podkladů č. 1 (z 27. 6. 2018)

Soutěžní podklady byly nahrazeny novou verzí č.II.

V příloze P.10 Historie propojení břehů Labe v Nymburce došlo k drobnému upřesnění textu:

Kamenný most

Oprava údaje: Výška středu nad normální hladinou vody je 5,35 m (nikoliv 8,5 metru).

Zdymadlo

Doplnění věty: Nad plavební komorou je ocelová pěší lávka, jejíž podjezdná výška byla zvýšena na 6,10 m, což je o 0,85 m výše, než je podjezdná výška u železničního mostu. Počet stupňů v jednom rameni je nyní 27, což je mimo platnou normu.

V diskusích se objevují i další varianty možného přemostění

Úprava věty: Výstavba nové lávky pro pěší o šířce větší než 4 metry odpovídá dopravním potřebám místa. Obdobná lávka pro pěší a cyklisty v Kralupech nad Vltavou má šířku 2 x 2,5 m = 5 m a plně vyhovuje.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že se jedná o upřesnění doplňujících informací, nemá tato informace vliv na lhůty dle zákona o zadávání veřejných zakázek.