Kontakt

Zadavatel

Název: Městský úřad Nymburk

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

www.mesto-nymburk.cz

IČ:  00239500
DIČ:  CZ00239500

Zplnomocněný zástupce zadavatele:

PhDr. Pavel Fojtík, starosta, tel.: 325501217, e-mail: pavel.fojtik@meu-nbk.cz

Zpracovatel soutěžních podmínek, sekretář soutěže

Ing. Markéta Kohoutová, K Vinicím 50, 164 00 Praha-Nebušice, tel.: 773 222 338
e-mail: info@soutez-o-navrh.cz

PhDr. Markéta Pražanová, Legií 418, 375 01 Týn nad Vltavou, tel.: 608 322 268
e-mail: marketa.prazanova@seznam.cz

Přezkušovatel soutěžních návrhů

Ing. arch. Miroslav Vodák, Zeyerova 13, 370 01 České Budějovice
tel.: 732418591, mirek.vodak@nolimat.com

Pověřená důvěryhodná osoba

Pověřená důvěryhodná osoba pro otázky technického zabezpečení anonymní digitální komunikace s účastníky soutěže o návrh:
Jan Procházka, Irkutská 10, Praha 10,  e-mail: jan.prochazka@xtra-tec.cz